Naslovna


Okupljene u vremenu kada se novo retko rađa,
sjedinjene zajedničkom idejom i mislima,
predstavljamo staru i novu muziku
na način blizak savremenom slušaocu,
poštujući tradiciju, a ugrađujući ritam savremenog života.
Ovo je slika našeg doba, našeg života…
ovo je naša muzika…

TAJJ