Audio

Aleksandra Vrebalov – Pannonia Boundless

Snimljeno Avgusta 2007. u Studiu M RTV
CD Pannonia Boundless – izdavač SKC Novi Sad

W.A.Mozart – Gudački kvartet d-moll KV421 – IV. Allegretto ma non troppo

Snimljeno Septembra 2001. u Gradskoj kući, Novi Sad
Radio Novi Sad

R.Schumann – Gudački kvartet A-dur op41.br.3 – II. Assai agitato

Snimljeno Septembra 2001. u Gradskoj kući, Novi Sad
Radio Novi Sad

S.K.Tickmayer – The Book of New Troparia – X Absolutio

Snimljeno Maja 2006. u Galeriji Matice Srpske, Novi Sad
Radio Novi Sad

S.K.Tickmayer – The Book of New Troparia: XI. Shiria – out from rilava

Snimljeno Maja 2006. u Galeriji Matice Srpske, Novi Sad
Radio Novi Sad

Jovanka Trbojević – Kolme Sanaa (U čast Kalevale)

Snimljeno Novembra 2009. u Holu Narodne Banke Srbije, Beograd

R. Schumann – Klavirski kvintet Es-dur op.44 III. Scherzo. Motto vivace

Snimljeno Marta 2004.godine u Svečanoj sali Muzičke škole Isidor Bajić
Radio Novi Sad

Gosti: Uki Ovaskainen, klavir

H.Benker – Rondo scherzando

Snimljeno Septembra 2004. Atrijum crkve Sv.Jurija, Petrovaradin
Radio Novi Sad

Gosti: Sonja Antunić, flauta
Ivica Marušević, kontrabas

F.Schubert – Oktet F-dur op.166 – III. Allegro vivace

Snimljeno 19.04.2004. Gradska kuca, Novi Sad
Radio Novi Sad

Gosti: Ivica Marušević, kontrabas
Aleksandar Tasić, clarinet
Nenad Vasić, horna
Zarko Perišić, fagot

J.Brahms – Klarinet kvintet h-moll op.115 III.Andantino – Presto non assai, ma con sentimento

Snimljeno leto 2004. Studio M, Novi Sad
Gosti: Aleksandar Tasić, klarinet

Boris Kovač – Angel’s remembrance

Boris Kovač: Chamber Music – izdavač Long Arms, Russia
Gosti: Vladimir Puškaš, oboa
Ištvan Čik , udaraljke